Σας γνωρίζουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δονουσιωτών Κυκλάδων της 18ης Αυγούστου 2022 και συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 19ης Αυγούστου 2022.
 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

  • ΠΡΟΕΔΡΟΣ :                           Ζουριδάκη Κατερίνα
  • ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:                   Βλαχάκης Ιωάννης             
  • ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :            Τσιούστας Ανδρέας                       
  • ΤΑΜΙΑΣ :                                Ναθαναήλ Αντιγόνη
  • ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :      Γιαννόπουλος Γιάννης
  • ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ:                         Δούμουρας Γιώργος,  Μαρκουλής Μιχάλης