Σας γνωρίζουμε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που εξελέγη στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δονουσιωτών Κυκλάδων της 3ης Μαρτίου 2019 και συγκροτήθηκε σε σώμα μετά την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου 2019.

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως ακολούθως:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Τσιούστας Ανδρέας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κωβαίος Λογοθέτης
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Πράσινος Βασίλης
ΤΑΜΙΑΣ : Ναθαναήλ Αντιγόνη
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Ζουριδάκη Κατερίνα
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Δούμουρας Γιώργος, Λεμπέση Φανή

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:

Μαρκουλή Μαρία
Τσιούστα Ουρανία
Γιαννόπουλος Γιάννης